Skip to main content

Eğitim ve Araştırmaya Destek

Eğitim ve Araştırmaya Destek

Okulların Geliştirilmesi

Kültür Koleji Vakfı eğitimin tüm bileşenlerini bir bütün olarak ele alıp okulların geliştirilmesi ve güçlendirilmesi yolundaki ihtiyaçların karşılanmasını vakıf senedinde taahhüt eder. Vakfın okullara lojistik destek başlığı altındaki hizmet alanı aşağıdaki gibidir:

 • Okulların ihtiyacı olan kitap ve malzemeyi sağlamak için destek sağlamak,
 • Okullarda kütüphane kurulmasını desteklemek ve gerekli katkıda bulunmak,
 • Okullarda gerekli laboratuvar ve teknik araçların sağlanmasına çalışmak ve gerekli katkıda bulunmak,
 • Okul yönetimlerine her türlü yardımda bulunmak, bu konuda okul yönetimlerinin talep edeceği her konuda iş birliğinde bulunmak.

  Eğitim ve Araştırmada Sürdürülebilirlik 

 • Her seviyedeki eğitim ve öğretim kuruluşlarındaki öğrenci ve araştırmacıya yurt içinde ve dışında eğitim, öğretim ve araştırma bursu vermek,
 • Başarılı öğrencilere ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimleri için Türkiye içinde ve dışında burslar sağlamak, üniversite ve okulların Avrupa Birliği normlarında çalışmalarının sürdürülmesi için ilgili kurumlar ile çalışma yapmak ve gerekli olanakları sağlamak.

Bilimsel Teşvik 

 • Kültür Koleji Vakfı amacına uygun araştırma ve geliştirme faaliyetlerini destekleyici fonlar oluşturmak ve özel girişimin bu faaliyetlere etkin katılımını sağlayarak bilimsel, teknik ve akademik araştırmalara destek vermek,
 • Vakıf amacına uygun uluslararası düzeyde bilimsel ve teknik gelişmeleri izlemek, ulusal ve uluslararası projelere katılımı desteklemek,
 • Vakıf amacına uygun, bilimsel proje ve araştırmaları, lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) çalışmalarını desteklemek.

Eğitsel ve Kültürel Faaliyetler 

 • Her türlü kültürel, mesleki ve teknik öğretim kursları açmak, gerektiğinde resmi kuruluşlarla iş birliğine giderek sertifika vermek, 
 • Okul ile ilgili kültürel alanda her türlü faaliyette bulunmak, ulusal ve uluslararası nitelikte konferans, sergi, seminer, geziler vs. tertiplemek.