Skip to main content

TARİHÇE

TARİHÇE

Özel öğretime 1930‘lu yıllarda başlayan Akıngüç Ailesinin kuruculuğunda, 1960 yılında öğretime açılan Kültür Koleji’nin ‘Öğrenciye Hizmet’ felsefesinden gücünü alan Kültür Koleji Vakfı 1986’da hizmete açıldı. 

Hizmete açıldığı yıl, Kültür Koleji Eğitim Vakfı (KEV) ismiyle kurulan Vakfın unvanı, vakıf senedinde yapılan değişiklikle 15.03.2007 tarihinden sonra “Kültür Koleji Vakfı (KEV)” olmuştur. 

Kültür Koleji Kurucusu İnş. Yük. Müh. Fahamettin Akıngüç ve ailesinin eğitim hizmetlerini kapsamını geliştirmek, olanakları kısıtlı başarılı öğrencilere verilen burs sayısını artırmak amacıyla kurduğu Kültür Koleji Vakfı’nın amacı, ülkemizde yetişmekte olan nesillerin eğitim ve öğretimine hizmet etmektir.

Ülkemizin milli eğitim ve kültürüne katkıda bulunarak memleketin sosyal ve ekonomik kalkınmasına yardımcı olmayı da misyonunun bir parçası olarak içselleştiren Kültür Koleji Vakfı kuruluşundan bu yana sağladığı imkanlarla sanat, spor, eğitim, araştırma ve kültür alanında çok değerli isimlerin yetiştirilmesine katkı sağlamış olup, bu kapsamda çalışmalarına devam etmektedir.

Ataköy yerleşkesinde yapılan olimpik ölçülere uygun kapalı spor salonu ve her türlü teknik donanıma sahip 450 kişilik tiyatro-konser salonu, 1995 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından törenle hizmete açılmıştır.

1997 yılında hizmete açılan T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi de Kültür Koleji Vakfı’nın ülkemiz yükseköğretimine kazandırdığı değerlerden biridir.  Kuruluş çalışmalarına 1994 yılında başlanan İstanbul Kültür Üniversitesi, TBMM'de 9 Temmuz 1997 tarihinde kabul edilen 4281 sayılı Yasa ile Kültür Koleji Eğitim Vakfı (KEV) tarafından kurulmuş ve 2547 sayılı Kanunun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip bir üniversitedir.

Kültür Koleji Vakfı tarafından kurulan T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi bugün 4 yerleşkesinde 8 fakültesi, 2 meslek yüksekokulu, araştırma ve uygulama merkezleri, yüksek lisans ve doktora eğitimi sunan enstitüsünde eğitim, araştırma ve toplumsal sorumluluk misyonuyla ülkemiz yükseköğretimine hizmet etmektedir.