Skip to main content

KEV

  • (KEV)
    Kültür Koleji Vakfı

Duyurular

Kültür Koleji Vakfı 2020 -21 öğretim yılında öğrencilerimize 450.000.-TL karşılıksız öğrenim bursu verecektir.  

Kültür Koleji Vakfı 2019 -20 öğretim yılında 10 öğrenciye toplamda 400.000.-TL  karşılıksız burs verdi.

Kültür Koleji Vakfı 2018 -19 öğretim yılında 14 öğrenciye toplamda 450.000.-TL  karşılıksız burs verdi.

Kültür Koleji Vakfı 2017 -18 öğretim yılında 6 öğrenciye toplamda 200.000.-TL  karşılıksız burs verdi.

Hakkımızda

Akıngüç ailesinin ideallerine ulaşmak, bu meyanda Milli eğitime hizmetleri daha da geliştirmek ve daha yükseklere taşımak, eğitim alanına verilen desteği arttırmak ve olanakları kısıtlı başarılı öğrencilere verilen maddi katkıları daha da çoğaltmak amacıyla 1986 yılında Kültür Koleji Eğitim Vakfı (KEV) kurulmuştur.

Vakıf, Kültür Okullarının gelişimine katkıda bulunmak, eğitim kalitesinin uluslararası standartların üzerine çıkarılmasını sağlamak, bu hizmeti daha iyi ve daha yaygın yapmak, eğitim, öğretim ve kültür konularında faaliyetlerde bulunmak, Türk milli eğitim ve kültürüne katkıda bulunmak suretiyle memleketin sosyal ve ekonomik kalkınmasına yardımcı olmak amacı ile kurulmuştur. Vakfın amacı, en genel anlamda, Türk çocuklarının eğitim ve öğretimine hizmet etmektir.

Vakıf tarafından bugüne kadar verilen eğitim bursları ve indirim imkanları ile çeşitli meslek gruplarından pek çok başarılı gencin ve kültür-sanat-bilim insanının yetiştirilmesine katkı sağlanmış ve sağlanmaya da devam edilmektedir.